NEWS

Jacob Iron Works

Jacob Iron Works đã được dành riêng để toolmakers chính xác vise trong hơn 35 năm như là một nhà sản xuất công cụ vise chuyên nghiệp và nhà cung cấp tại Đài Loan. Chúng tôi luôn cải tiến và đổi mới dịch chính xácvới chức năng tốt hơn và chất lượng tốt hơn. Phó công cụ được bán cho nhiều nước là tốt, chẳng hạn như Hoa Kỳ (Sears, WWGraniger, SPI), Nhật Bản (Nakayama), Châu Âu (ToolEg), Hàn Quốc, Trung và Nam Mỹ, vv + Đọc thêm